MOLT IMPORTANT: Extraescolars curs 2015-2016

Es comunica a tots els pares que no estiguin interessats que el seu fill/a segueixi amb les extraescolars el trimestre vinent, passin per l’oficina de l’AMPA per donar-se de baixa abans del dia 14 de desembre, si no és així el rebut es passarà el dia 15 de gener.
Tots els nens que no estiguin al corrent del pagament de les extraescolars no podran continuar el trimestre vinent.

Els pares que estiguin interessats que el segon trimestre el seu fill/a faci alguna extraescolar que no feia el primer trimestre, s’han d’inscriure a principis de Desembre per a poder començar l’extraescolar al Gener.
Un cop començat el segon trimestre no es podrà inscriure ningú més.

Per més informació adreçar-se a l’AMPA en horari d’oficina o al correu ampamogent15@gmail.com
Dilluns de 9h a 9:30h i Dijous de 16:30h a 17:30h.

Gràcies.